Erf-/perceelafscheidingen - Aran architectuur

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Erf-/perceelafscheidingen

Info

Soorten erf- en perceelafscheidingen
Erf- en perceelafscheidingen zoals tuinmuren en schuttingen van beton of hout, maar ook vlechtschermen en andere kant- en klare afscheidingen, zijn bouwwerken die bouwvergunningplichtig kunnen zijn. In veel gevallen mogen deze afscheidingen bouwvergunningsvrij geplaatst worden.

Voor een heg of een rij coniferen als erfafscheiding is geen bouwvergunning nodig. Wel overleg met de buren.

Voor- en achterkant-benadering

Belangrijk is waar een schutting of tuinmuur wordt geplaatst. In de regel geldt dat alles wat grenst aan de openbare ruimte (weg of groen), zoals de voorkant en bij hoekwoningen de zijkant van de woning, meestal niet bouwvergunningsvrij worden gebouwd.

Geen bouwvergunning nodig

Op eigen erf of perceel, op of tegen de grens van het naburig erf of perceel, mag vrijwel altijd bouwvergunningsvrij een scheidsmuur of andersoortige afscheiding worden geplaatst die lager is dan 1 meter. Of het nu aan de voor-, zij- of achterkant is. Alleen voor monumenten en door het Rijk aangewezen beschermde stads- en dorpsgezichten geldt hier een uitzondering.

Als de afscheiding hoger is dan 1 meter maar niet hoger dan 2 meter en voldoet aan onderstaande voorwaarden kan deze bouwvergunningsvrij worden geplaatst.
De afscheiding moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
1. de afscheiding moet op een erf of perceel worden gebouwd waarop reeds een gebouw staat;
2. de afscheiding staat meer dan 1 meter achter de voorgevelrooilijn (= de lijn die, evenwijdig aan de weg, uw voorgevel raakt. Deze is vastgelegd in het bestemmingsplan of de bouwverordening van uw gemeente);
3. de afscheiding staat op meer dan 1 meter van de weg of het openbaar groen;
4. de afscheiding mag niet gebouwd worden bij een monument of in een door het Rijk aangewezen beschermd stads- of dorpsgezicht.

Voor de voorkant (voor de voorgevelrooilijn) gelden aparte maatstaven. De afscheiding mag tot een hoogte van 1 meter hoogte bouwvergunningsvrij worden geplaatst. Wilt u vóór de voorgevelrooilijn en zelfs tot 1 meter achter die lijn een afscheiding plaatsen die hoger is dan 1 meter, dan moet u hiervoor een bouwvergunning aanvragen. Bij een hoekwoning wordt ook de zijgevel die gericht is op de weg gezien als voorgevelrooilijn.

Alleen als voldaan wordt aan alle genoemde voorwaarden mag de erf- of perceelafscheiding zonder bouwvergunning worden gebouwd. Deze voorwaarden gelden ook men bouwvergunningsvrij iets wilt veranderen aan een erf- of perceelafscheiding.

Wel een bouwvergunning nodig

Als een schutting hoger is dan 2 meter of lager dan 2 meter maar niet voldoetaan de voorwaarden voor vergunningsvrij bouwen dan moet een lichte-bouwvergunning worden aangevraagd.

Aan de teksten kunnen geen rechten worden ontleend.

Overige informatiepagina's

Aan- en uitbouwen

Dakkapellen

Dakramen

 
 
   
    

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu