Dakkapellen - Aran architectuur

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Dakkapellen

Info

Voor- en achterkant-benadering
Belangrijk is waar de dakkapel wordt geplaatst. In de regel geldt, dat alles wat grenst aan de openbare ruimte (weg of groen), zoals de voorkant en bij hoekwoningen de zijkant van de woning, een grotere invloed heeft op de directe omgeving dan bouwwerken die aan de achterkant worden gebouwd. Daarom mag een dakkapel aan de voor- of zijkant van de woning meestal niet bouwvergunningvrij worden uitgevoerd.

Geen bouwvergunning nodig

Voor het bouwvergunningsvrij mogen plaatsen van een dakkapel gelden de volgende voorwaarden:
1. de dakkapel moet op een bestaand gebouw worden geplaatst. Tijdens de bouw van een woning een dakkapel toevoegen is dus niet bouwvergunningvrij;
2. de dakkapel wordt op het achterdakvlak of op een zijdakvlak gebouwd. Dit zijdakvlak mag echter niet naar de weg of het openbaar groen gekeerd zijn;
3. de afstand tot de voorgevel van het gebouw is meer dan 1 meter;
4. de dakkapel heeft een plat dak;
5. de zijwanden van de dakkapel zijn ondoorzichtig;
6. de dakkapel is, gemeten vanaf de voet, niet hoger dan 1,5 meter;
7. de onderkant van de dakkapel ligt meer dan 0,5 meter maar minder dan 1 meter boven de dakvoet (=het laagste punt van een schuin dak);
8. de bovenkant ligt meer dan 0,5meter onder de daknok (=het hoogste punt van een schuin dak);
9. de zijkanten liggen meer dan 0,5 meter van de zijkanten van het dakvlak;
10. de dakkapel mag niet gebouwd worden op een tijdelijk bouwwerk, zoals een woonkeet of een woonwagen. De dakkapel mag ook niet op een vakantiehuisje of een ander bouwwerk dat niet permanent mag worden bewoond bouwvergunningsvrij worden geplaatst;
11. de dakkapel mag niet gebouwd worden op een monument of in een door het Rijk aangewezen beschermd stads- of dorpsgezicht.

Alleen als voldaan wordt aan alle genoemde voorwaarden (1 tot en met 11) mag de dakkapel zonder bouwvergunning worden geplaatst. Deze voorwaarden gelden ook als men bouwvergunningsvrij iets wilt veranderen aan een bestaande dakkapel.

Wel een bouwvergunning nodig

Als het bouwplan niet voldoet aan de eerste voorwaarde dan moet een reguliere-bouwvergunning worden aangevraagd. Als de dakkapel wordt geplaats op bestaand gebouw, maar aan één van de andere voorwaarden niet wordt voldaan, dan moet een lichte-bouwvergunning worden aangevraagd.

Aan de teksten kunnen geen rechten worden ontleend.

Overige informatiepagina's

Aan- en uitbouwen

Dakramen

Erf/ perceelafscheidingen

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu