Aan- en uitbouwen - Aran architectuur

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Aan- en uitbouwen

Info

Wat is een aan- of uitbouw?
Een aan- of uitbouw is een bouwwerk dat tegen een bestaande woning wordt aangebouwd en dat direct in verbinding staat met het woonhuis. Dit kan een garage of een berging zijn, maar ook een uitbouw van uw woonkamer in de vorm van een serre of een uitbouw aan de keuken.
Er wordt in de regelgeving ook over 'bijgebouwen' gesproken. Dit kan ook een garage zijn, maar dan kan deze alleen bereikt worden via een aparte toegangsdeur (dus niet rechtstreeks vanuit de woning). Voor bijgebouwen gelden andere voorwaarden, daarom bestaat daar een aparte folder over.

Voor- en achterkant benadering

Belangrijk is waar de aan- of uitbouw wordt gebouwd. In de regel geldt, dat alles wat grenst aan de openbare ruimte (weg of groen), zoals de voorkant en bij hoekwoningen de zijkant van de woning, een grotere invloed heeft op de directe omgeving dan bouwwerken die aan de achterkant worden gebouwd. Daarom mag een aan- of uitbouw aan de voor- of zijkant van de woning meestal niet bouwvergunningvrij worden uitgevoerd.

Geen bouwvergunning nodig

Als bouwvergunningvrij een aan- of uitbouw wordt  geplaatst moet deze aan de volgende voorwaarden voldoen:
1. de aan- of uitbouw wordt gebouwd aan een bestaande woning of een bestaand woongebouw;
2. de aan- of uitbouw moet op de grond staan;
3. de aan- of uitbouw mag niet hoger zijn dan één bouwlaag;
4. de aan- of uitbouw moet strekken tot vergroting van het woongenot. Met 'woongenot' wordt bedoeld dat het gebruik van de aan- of uitbouw gerelateerd moet zijn een het wonen. Het aanbouwen van bijvoorbeeld een winkelruimte aan een huis valt hier niet onder;
5. a) de afstand tussen een aan- of uitbouw aan een oorspronkelijke achtergevel en de openbare weg of het openbaar groen dient aan alle zijden meer dan 1 meter bedragen;
5. b) de afstand tussen een aan- of uitbouw aan een oorspronkelijke zijgevel die niet naar de weg of het openbaar groen is gekeerd en het voorerf en de afstand tussen de aan- of uitbouw en het erf van uw buren dient ten minste 1 meter zijn;
6. de aan- of uitbouw
* is niet hoger dan 4 meter, gemeten vanaf het aansluitend terrein1 en
* is niet hoger dan 0,25 meter boven de vloer van de eerste verdieping van uw woning en
* is niet hoger dan de woning waar u tegenaan bouwt;
7. de aan- of uitbouw is niet breder dan de oorspronkelijke gevel waar deze tegenaan komt en steekt ten opzichte van die gevel niet uit;
8. de aan- of uitbouw is minder dan 2,5 meter diep, gemeten vanuit de oorspronkelijke gevel waar tegenaan wordt gebouwd;
9. het bouwen van een aan- of uitbouw mag niet tot gevolg hebben dat het oorspronkelijke zij- of achtererf waarop u bouwt voor meer dan de helft is volgebouwd. Alle eventuele andere bouwwerken op dat erf moeten hierbij worden meegerekend;
10. de aan- of uitbouw mag niet gebouwd worden aan gevel van een tijdelijk bouwwerk, zoals een woonkeet, of aan een woonwagen. Ook aan de gevel van een vakantiehuisje of een ander bouwwerk dat niet permanent mag worden bewoond mag niet bouwvergunningvrij een aan- of uitbouw worden gebouwd;
11. de aan- of uitbouw mag niet gebouwd worden bij een monument of in een door het Rijk aangewezen beschermd stads- of dorpsgezicht.

Alleen als voldaan wordt aan alle genoemde voorwaarden (1 tot en met 11) mag u de aan- of uitbouw zonder bouwvergunning plaatsen. Deze voorwaarden gelden ook als u bouwvergunningvrij iets wilt veranderen aan een bestaande aan- of uitbouw.

Wel een bouwvergunning nodig

Als een bouwplan niet voldoet aan (één van) de voorwaarden 1 tot en met 4 dan moet een reguliere-bouwvergunning worden aangevraagd. Als een bouwplan wel aan de eerste vier voorwaarden, maar niet aan één van de andere voorwaarden voldoet, dan moet een lichte-bouwvergunning worden aangevraagd. Voldoet een bouwplan wel aan de eerste vier voorwaarden en is een bouwwerk hoger dan 5 meter, dan moet  een reguliere-bouwvergunning worden aangevraagd

Aan de teksten kunnen geen rechten worden ontleend.

Overige informatiepagina's

Dakkapellen

Dakramen

Erf/ perceelafscheidingen

   
      

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu